कार्यविधि विवरण

# मिति विवरण एक्सन
1 2023-04-27 बायोग्यास ऊर्जा अनुदान परिचालन कार्यविधि २०८०   डाउनलोड  
2 2023-04-27 सौर्य ऊर्जा विशेष कार्यक्रम कार्य सञ्चालन तथा अनुदान परिचालन कार्यविधि २०८०   डाउनलोड  
3 2023-03-24 पानी प्रशोधन प्रणालीहरुको लागि सञ्चालन विधि   डाउनलोड  
4 2023-03-24 काज तथा सरुवा सम्बन्धी कार्यविधि   डाउनलोड